فیلم عالی قاپو گردشگری اصفهان

جاذبه های تاریخی اصفهان

عالی قاپـو مرکب ترکیب دو کلمه «عالی» و «قاپو» است که به معنای «سردر بلند» يا «درگاه بلند» است. این بنای 5 طبقه در دوره شاه عباس اول بنا شده و در ضلع غربی میدان نقش جهان قراردارد.

دسته بندی: گردشگری

گیف های مرتبط