چربی سوزی و عضله سازی در 7 دقیقه

ویدیو سلامت

هر حرکت ۳۰ ثانیه ، استرحت بین حرکات ۱۵ ثانیه

دسته بندی: آموزشی

گیف های مرتبط