اینم ترفند یه مدل پاپیون زدن برای بند پالتو و لباس

گیف واتساپ

ترفند گره زدن پاپیونی مخصوص پالتو بانوان

دسته بندی: ترفند

گیف های مرتبط