آموزش ساخت موشک کاغذی اوریگامی

فیلم آموزش ساخت موشک کاغذی خفن

ترفند ساخت موشک زمین به هوا توسط کوچولوهای نازنین با کمک پدر و مادرای مهربون

(احتمالا برای پرتاب باید از اون سره نی فوت کنید)

دسته بندی: آموزشی

گیف های مرتبط