کلیپ آشپزی طرز تهیه جوجه کباب ماستی

سایت اشپزی

درابتدا گوشت مرغ راخردکرده وشسته، اجازه دهید تاکاملا خشک وبه اصطلاح تشنه شوند گوشت خیس موادمزه دارراخوب به خودش جذب نمیکند پس حتما اجازه دهیدتاگوشت خشک شود وابی نداشته باشد سپس موادزیررابه ترتیب وبسته به میزان گوشتتان به مقدار متناسب ریخته ومرغ رامزه دارکنید:
نمک وفلفل سیاه :به مقدارکافی ریخته وورزدهید.
پودرگل محمدی:چون هم ماست سردهست وهم جوجه ،گل محمدی گرم هست وسردی ماست وجوجه راگرفته ودرضمن بوی خوبی هم به جوجه خواهدداد،کمی بریزید.
کمی سبزی معطرخشک به دلخواه پونه،ترخون یامرزه 
لیموعمانی:یکی دوعدد لیمو را شکسته هسته های ان راجداکرده ومغزمشکی لیموهارا روی مرغها تکه تکه کنید یاکمی گردلیمو یالیموفلفل جایگزین کنید،
خلال پیاز:قبلا گفتم منظورازخلال پیاز این هست که،پیازها راخلالی کرده مقداری نمک برروی انها ریخته اجازه دهید تابافت پیازنرم شودسپس بادست خوب پیازها رافشاردهید بااین کارگازموجوددرپیازکه طعم بدی به جوجه هاخواهددادخارج شده وتفاله پیازبرای ایجادطعم مطلوب به مرغ افزوده خواهدشد،
ماست چکیده:که خیلی ترش نباشه وحتما هم سفت باشه درحدی به مرغها اضافه کنید که مرغها به ماست اغشته باشندنه دران شناور،
پس ازیک استراحت کوتاه بیست دقیقه ای مرحله اخر،چرب کردن جوجه با اضافه کردن روغن زیتون _یا روغن مایع هست
دلیل اینکه باید مرغها پس ازاستراحت کوتاه چرب شونداین است که بااضافه کردن روغن بلافاصله منافذگوشت بسته شده ومواد مزه دار دیگر به خوردان نخواهدرفت پس کمی زمان داده تامرغهاطعم دارشوند و سپس روغن را افزوده،
روغن باعث بسته شدن روزنه های گوشت شده بنابراین هم باعث براق شدن ان می شود وهم چرب شدن  ان و اینکه موقع کباب شدن نسوزند،
پس ازمزه دارکردن، مرغها راچندین ساعت استراحت دهید، بهتره مرغها را ازشب قبل مزه دارکنید، سپس به سیخ کشیده و کباب کنید، قبل ازبه سیخ کشیدن برای طعم بهتر می توانید کمی اب لیمو بر روی مرغها بریزید مخلوط کنید و سپس به سیخ بکشید 
من اینسری داخل تابه درست کردم به این صورت که: کمی روغن کف تابه ریختم سیخها راداخل تابه چیدم باحرارت ملایم گذاشتم تامرغها پخته و کمی طلایی شوند، در ابتدا مرغها اب میندازن کم کم اب ان کشیده می شود  و مرغها سرخ وطلایی می شوند،دست اخرمخلوط کره اب شده واب لیموروی مرغها زدم، ولی طعم جوجه ها به کبابی شدن ان است.
مواد مرینیت کردن جوجه لاری هم همین موارد هست به جز گل محمدی ولیمو، این دوموردحذف شود
نوش جان

دسته بندی: آموزشی آشپزی

گیف های مرتبط