فیلم کول چپ پلدختر لرستان

گردشگری لرستان

کول چپ پلدختر در لرستان
حیف این دره نیست که اسمش رو گذاشتن کول چپ باید میزاشتن "بهشت آبشارهای ایران "تو یک مسیر سه ساعته می تونید بیست آبشار رو ببینید

دره شگفت‌آور کول چپ در پلدختر لرستان تابلوی زیبایی از کنده کاری های خلقت روی صخره هاست. آبشاری زیبا در دل این منطقه به اسم آبشار کول چپ نیز بر زیبایی منطقه افزوده است. در پای این آبشار یکی از زیستگاه های سمندر لرستانی است که در خطر انقراض نسل قرار دارد.
این منطقه به لحاظ تاریخی نیز پر اهمیت است. در اطراف این منطقه نشانه هایی از غار نشینی دیده میشود. بنا ها و آسیاب هایی تاریخی این منطقه حاکی از آن است که تعداد زیادی از مردم در طول تاریخ در آن زیسته اند.
از زیبایی های دیگر کول چپ، باغ های چشم نواز و پربار انار و انگور است که خنکای خود را بر سر مسافران و گردشگران گسترده اند.

دسته بندی: گردشگری طبیعت

گیف های مرتبط