عکس متحرک کوچه باغ پاییزی زیبا - شهرستان محلات

گیف متحرک پایان فصل پاییز

پاییز هم رفت
اما مرا دلتنگ رنگهایش،
بوی عطر بارانش کرد و رفت...

گیف های مرتبط