کلیپ آشپزی آموزش بنماری کردن شکلات

کلیپ آشپزی

تمپر کردن یا آب کردن شکلات به روش بن ماری با بخار آب

نکته ش اینه که ته ظرف با آبجوش نباید برخورد داشته باشه

دسته بندی: آموزشی آشپزی
کلمات کلیدی: ویدیو آشپزی

گیف های مرتبط