دعا و انتظاری که از خدا داری :)))

دعا کردن خنده دار
دسته بندی: مذهبی خنده دار

گیف های مرتبط