راه جلوگیری از کپک زدن رب گوجه

نحوه جلوگیری از کپک رب گوجه

رب گوجه تون بعده یه مدت توی یخچال کپک میزنه؟ 

با این ترفند میتونید تا 5 ماه سالم و تازه نگهداریدش

دسته بندی: ترفند آشپزی

گیف های مرتبط