طبیعت گردی دشت سوسن ایذه سوئیس ایران

ویدیو گردشگری

این منطقه سبز و زیبا دشت سوسن ایذه ، کمپ‌سوزا در خوزستانه
در انتهای کوهی به اسم جلا و منطقه ای به اسم سید احمد قرار داره که با آبگیری سد شهید عباسپور در سال پنجاه و شش از منطقه و بخش باستانی و دیدنی ایوه باقی مانده،و هم اکنون به اسم روستای دلی آبغار ایذه معروف است

یکی از بکرترین و زیباترین جاهای ایرانمونه

دسته بندی: گردشگری طبیعت

گیف های مرتبط