تصویر متحرک بوسه

گیف واتساپ

بوسیدن همسر از نگاه اسلام و اهل بیت (ع) : پیامبر اکرم (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) فرمودند : اگر مردی همسرش را ببوسد ، خداوند برایش یکصد حسنه مینویسد و یکصد خطا را از او بر طرف می کند.

گیف های مرتبط