فیلم دریاچه عباس آباد بهشهر

دریاچه بهشهر

دریاچه عباس آباد، طبیعتی بکر در دل کوه است که به دست انسان ساخته شده است. همکاری بشر و طبیعت، مناظری را ایجاد نموده که هر بیننده ای را برای تماشا جذب می کند.
دریاچه عباس آباد میان تعداد زیادی از درختان بلند و تنومند قرار دارد. محاصره شدن این حجم از آب توسط انواع درختان منظره ای بی نظیر را رقم می زند. ساخت سکوهایی برای اسکان موقت در اطراف دریاچه، باعث شده تا تماشای تلألؤ انوار طلایی خورشید به راحتی امکان پذیر باشد. عمق دریاچه در تمام نقاط آن یکسان نبوده و ارتفاع آب در برخی از نقاط آن به بیش از ده متر می رسد. در این منطقه بنای تاریخی نیز وجود دارد. در قسمت نسبتاً مرکزی دریاچه عباس آباد بنایی وجود دارد که در گذشته پایه کاخی بزرگ بوده است؛ اما امروزه اثری از آن کاخ باقی نمانده است. 

دسته بندی: گردشگری طبیعت
کلمات کلیدی: بهشهر دریاچه مازندران

گیف های مرتبط