اگر زلزله در شهر بزرگی مثل تهران رخ دهد چه اتفاقی میفتد !؟

اگر زلزله دیشب در شهر بزرگی مثل تهران رخ میداد چه اتفاقی میفتاد!؟

جناب آقاى حسان در دیوان خود، آیات سوره زلزال را این گونه به نظم در آورده است:
 این زمین در آن زمان پر بلا
ناگهان چون زلزلت زلزالها
 از درونش اخرجت اثقالها
با تعجب قال الانسان مالها
 مردگان خیزند بر پا كلّهم‏
تا همه مردم یروا اعمالهم‏
 هر كه آرد ذرّةً خیراً یره‏
یا كه آرد ذرّةً شرّاً یره‏
 آن زمان خورشید تابان كوّرت‏
كوههاى سخت و سنگین سُیّرت‏
 آبها در كام دریا سجّرت‏
آتش دوزخ به شدت سعّرت‏
 چون در آن هنگام جنّت ازلفت‏
خود بداند هركسى ما احضرت‏

دسته بندی: آموزشی

گیف های مرتبط