زیباترین و بزرگترین آبشار طبیعی خاورمیانه آبشار شوی

گردشگری دزفول

زیباترین وبزرگترین آبشارطبیعی خاورمیانه

آبشاری که هیچ فیلم و عکسی قادر به نشان دادن زیباییش نیست و فقط باید بری و اون منظره رویایی رو لمس کنی
راه های دسترسی:
۱) بخش پاپی خرم آباد از مسیر ایستگاه راه آهن تله زنگ
۲) از مسیر دزفول خوزستان

هردو مسیر نزدیک به یکساعت پیاده روی دارد

دسته بندی: گردشگری طبیعت

گیف های مرتبط