چطور از آسانسور در حال سقوط جانمان را نجات دهیم ؟

ویدیو آموزشی

چطور هنگام سقوط آسانسور زنده بمونیم ؟!
کافیه کف آسانسور دراز بکشید تا نیروی حاصل از ضربه رو کل بدنتون پخش بشه !
حتما ویدیو بالا رو از نگاه کنید تا کامل متوجه بشید !

دسته بندی: آموزشی ترفند

گیف های مرتبط