فیلم عقدا یزد | بزرگترین روستای خشتین جهان

گردشگری یزد

قدمت عقدا، دروازه ورود به استان یزد را تا شش هزار سال هم تخمین زده اند. لقب بزرگترین روستای خشتین جهان را هم‌به آن میدهند. اما عقدا از زمانی که مهر بانو دختر یزدگرد سوم پس از حمله اعراب و کشتار آنها به آن پناه برد و در همانجا هم دفن گردید نامش بر سر زبانها افتاد.

دسته بندی: گردشگری

گیف های مرتبط