تَشکوه، کوه همیشه سوزان در رامهرمز خوزستان ایران

ویدیو گردشگری

 تَشکوه، کوه همیشه سوزان در رامهرمز ، استان خوزستان،ایران

تشکوه یکی از شگفتی‌های طبیعی استان خوزستان است. حفره‌های آن مانند چشمه‌هایی هستند که جای آب سرد آتش گرم از درون آنها بیرون می‌جهد.
این کوه سوزان و آتشین رامهرمز موسوم به «تشکوه» است
تش در زبان محلی به معنای آتش است و به دلیل همین شعله‌های کوچک و بزرگ آن را تشکوه نامیده‌اند. 
این کوه در امتداد روستای ماماتین در جاده رامهرمز به سمت رود زرد و در مسیر خدیجه و ماماتین بعد از روستای گنبد لران قرار دارد.
به گفته‌ی کارشناسان زمین‌شناسی دلیل شعله‌ور شدن آتش کوه، گوگرد موجود در زمین و متصاعد شدن گاز طبیعی از عمق زمین به سطح است.

دسته بندی: گردشگری طبیعت

گیف های مرتبط