ییلاق رویایی چره پشت ماسال

گردشگری ماسال

ییلاق رویایی چره پشت ماسال.

برای رسیدن به این ییلاق تا ییلاق سوئه چاله آسفالته و باید نزدیک نیم ساعت پیاده روی کنین از ییلاق سوئه چاله تا برسین به این ییلاق.

دسته بندی: گردشگری طبیعت
کلمات کلیدی: ماسال ییلاق گیلان شمال

گیف های مرتبط