درياچه زيباى سیاهرود، در روستای لزور , شهر فیروزکوه , استان تهران

تهرانگردی
دسته بندی: گردشگری طبیعت

گیف های مرتبط