فیلم طرز تهیه رول مرغ و سبزیجات

آموزش رول سبزیجات و مرغ

رول سبزیجات مرغ

موادلازم برای خمیر:
تخم مرغ 4 عدد
ارد 1/2لیوان
شیر سرد1/3لیوان
نمک وفلفل سیاه کمی
روغن مایع 2ق غ
جعفری ریزریزخردشده 1/2لیوان_ازفلفل دلمه ای رنگی هم میشه استفاده کرد ولی بایدخیییلی ریزخردکنیدوگرنه موقع رول، خمیرترک میخوره
اردونمک وفلفل سیاه الک شده رادرون ظرفی بریزیدشیرسردراکم کم به ان اضافه کنیدبامفتول هم بزنیدتایکدست شودروغن مایع راهم اضافه کنیدوهم بزنید،
زرده های تخم مرغ راباهمزن وکمی نمک هم بزنیدتاحجیم وکرم رنگ شودسپس زرده هارابه مایه اضافه کنیدوبامفتول یکدست کنید،سفیده هارانیزدرون ظرفی دیگرجداگانه بزنیدتافرم گرفته وبابرگرداندن ظرف نریزد،سفیده هارانیزاضافه کنیدوبامفتول یالیسک مخلوط کنیددرنهایت سبزیجات ریزشده رااضافه کنیدودرحدیکدست شدن مخلوط کنید
قالب 30*20تفلون راباکره چرب کنید مایه رادرون قالب بریزید صاف کنید درفرازقبل گرم 180درجه حدودپنج تاده دقیقه همین که روی رولت بسته وپخته شدکافیست وخارج کنید،کمی روی نان رابپوشانید سپس بایک حوله تمیزیاپارچه یاکاغذروغنی رول کنید واجازه دهیدتارولت ازدمابیفتد و خنک شود.

دسته بندی: آموزشی آشپزی

گیف های مرتبط