فیلم کاخ چهل ستون اصفهان

جاهای گردشگری اصفهان

کاخ چهل ستون

از برنامه های شهری شاه عباس اول صفوی پس از انتخاب اصفهان بعنوان پایتخت، احداث خیابان زیبای چهارباغ و باغهای متعدد در اطراف آن بود که نقشه آن توسط شیخ بهایی در محوطه بسیار وسیعی که دولتخانه نامیده میشد طراحی شد.
از جمله اين بناها ساختمان کوچکی بود که شاه عباس اول در باغ جهان نما به صورت کوشک يا کلاه فرنگی احداث کرد و در زمان شاه عباس دوم توسعه يافت و چهلستون ناميده شد.
از ویژگیهای بسیار مهم کاخ چهلستون میتوان به نقاشیهای بسیار زیبای هنرمند عصر صفوی رضا عباسی اشاره کرد که به سبک مینیاتور ایرانی دیوارهای کاخ را تزیین کرده است که هر کدام از این نقاشیها بیانگر دوره ای از حوادث تاریخی در دوران صفویه و افشاریه است.
کارهای هنری این مکان اعم از آینه کاری، نقاشی، کارهایی که با چوب انجام گرفته بیانگر هنر استادانه هنرمندان ایران زمین است.
ستون های بیست‏ گانه تالار چهل‏ستون و انعکاس آنها در استخر مقابل عمارت، مفهوم چهلستون را بیان می‏کند.

دسته بندی: گردشگری

گیف های مرتبط