فیلم ایزدخواست آباده فارس

گردشگری آباده

ایزدخواست شهری باستانی است. بیشتر جهان‌ گردان خارجی در سیاحت‌نامه‌ی خود از این شهر و از قلعه‌ ایزدخواست نام برده‌اند. قدمت قلعه‌ی باستانی ایزدخواست به دوره‌ی ساسانیان برمی‌گردد. محل آن در ۷ کیلومتری شمال ایزخواست و ۷۵ کیلومتری شمال آباده استان فارس است. نام‌های دیگری هم دارد، مانند قلعه سرسنگ یا قلعه کهنه.

دسته بندی: گردشگری

گیف های مرتبط