بزرگترین پل زیر قوسی ایران | سد کارون ۴ بزرگترین سد بتنی دو قوسی ایران

ایرانگردی

سد کارون ۴ بزرگترین سد بتنی دو قوسی ایران و پنجمین سد مرتفع برق آبی در جهان بر روی رودخانه کارون در ۱۸۰ کیلومتری شهرکرد و در بخش میانکوه اردل واقع شده است.
سد کارون ۴ که آبگیری شد، جاده اردل به ایذه نیز زیر آب رفت، از این رو برای جبران بسته شدن این جاده، ایجاد جاده های جایگزین و پل بزرگ کارون ۴ در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت.
این پل ٣٨٧۵ تن وزن دارد که بر روی دریاچه سد کارون ۴ در استان چهارمحال و بختیاری احداث شده است.
پل کارون ۴ به دلیل برخورداری از طول عرشه ٣٧٨ متری و عرض ۱٢ متری، طول دهانه ٣۰۰ متری و ارتفاع ۶٢ متری از سطح دریاچه سد، بزرگترین پل زیرقوسی کشور است.

دسته بندی: گردشگری

گیف های مرتبط