عکس متحرک باران | و رحمتی وسعت کل شی

دانلود گیف متحرک باران زیبا

خدایا ذهن مان را لبریز آرامش کن
 سد مشکلات دوستانم را بشکن و فراوانی را در زندگیشان جاری کن
ما را بندگان شاکر قرار ده نه شاکی.آمین 

کلمات کلیدی: قرآن رحمت خدا باران

گیف های مرتبط