عکس متحرک شب بخیر عاشقانه

تصویر متحرک شب بخیر عاشقانه

در لحظات زیبای شب
از خدامیخواهم دردها و
غم هایتان پایان پذیرد
طعم خوش زندگی را بچشید
و امیدوارم هرآنچه را که
آرزودارید برآورده شود

شبتون زیبا

کلمات کلیدی: شب بخیر گل رز دریا

گیف های مرتبط